Aktuálne školenia

2.-3.9.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
2.-3.9.2024Viazač bremien
4.-6.9.2024Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
9.-12.9.2024Obsluha stavebných strojov
13.9.2024Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
16.-20.9.2024Obsluha motorovej reťazovej píly
23.-26.9.2024Obsluha motorových vozíkov
27.9.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
30.9.-1.10.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
30.9.-1.10.2024Viazač bremien
2.-4.10.2024Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
7.-10.10.2024Obsluha stavebných strojov
11.10.2024Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
14.-18.10.2024Obsluha motorovej reťazovej píly
21.-24.10.2024Obsluha motorových vozíkov
24.-25.10.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
24.-25.10.2024Viazač bremien
28.-30.10.2024Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

3

9.-12.9.

7.-10.10.

4.-7.11.

2.-5.12.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

3

9.-12.9.

7.-10.10.

4.-7.11.

2.-5.12.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

3

9.-12.9.

7.-10.10.

4.-7.11.

2.-5.12.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

3

9.-12.9.

7.-10.10.

4.-7.11.

2.-5.12.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

3

9.-12.9.

7.-10.10.

4.-7.11.

2.-5.12.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

3

9.-12.9.

7.-10.10.

4.-7.11.

2.-5.12.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

3

23.-26.9.

21.-24.10.

18.-21.11.

16.-19.12.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

3

16.-20.9.

14.-18.10.

11.-15.11.

9.-13.12.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

3

16.-18.9.

14.-16.10.

11.-13.11.

9.-11.12.

9.

Lesné traktory - LKT

3

13.-16.9.

11.-14.10.

8.-11.11.

6.-9.12.

Lesné traktory - UKT

3

13.-16.9.

11.-14.10.

8.-11.11.

6.-9.12.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

3

13.9.

11.10.

8.11.

6.12.

11.

Vývozné súpravy na drevo

3

2.-3.9. 30.9.-1.10.

24.-25.10.

25.-26.11.

18.-19.12.

12.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

3

2.-3.9. 30.9.-1.10.

24.-25.10.

25.-26.11.

18.-19.12.

13.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

3
3

2.-3.9. 30.9.-1.10.

24.-25.10.

25.-26.11.

18.-19.12.

14.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

3
3

2.-3.9. 30.9.-1.10.

24.-25.10.

25.-26.11.

18.-19.12.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače kontajnerov

3

2.-3.9. 30.9.-1.10.

24.-25.10.

25.-26.11.

18.-19.12.

16.

Viazači bremien

3

2.-3.9. 30.9.-1.10.

24.-25.10.

25.-26.11.

18.-19.12.

17.

Elektrotechnici - § 21

3

4.-6.9.

2.-4.10.

28.-30.11.

27.-29.12.

Elektrotechnici - § 22

3

4.-6.9.

2.-4.10.

28.-30.11.

27.-29.12.

Elektrotechnici - § 23

3

4.-6.9.

2.-4.10.

28.-30.11.

27.-29.12.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

3

4.-6.9.

2.-4.10.

28.-30.11.

27.-29.12.

18.

Kuriči - do 100 kW

3

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

3

termín dohodou

19.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

termín dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

3

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

3

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

3

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a každé 3 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje oprávnená právnická osoba.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.