Aktuálne školenia

2.-5.11.2021Obsluha stavebných strojov
8.11.2021Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
8.-12.11.2021Obsluha motorovej reťazovej píly
15.-19.11.2021Obsluha motorových vozíkov
22.-23.11.2021Obsluha zdvíhacích zariadení
22.-23.11.2021Viazač bremien
24.-26.11.2021Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
29.11.-2.12.2021Obsluha stavebných strojov
3.12.2021Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
6.-10.12.2021Obsluha motorovej reťazovej píly
13.-16.12.2021Obsluha motorových vozíkov
17.12.2021Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
20.-21.12.2021Obsluha zdvíhacích zariadení
20.-21.12.2021Viazač bremien

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

6.-9.9.

4.-7.10.

2.-5.11.

29.11.-2.12.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

6.-9.9.

4.-7.10.

2.-5.11.

29.11.-2.12.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

6.-9.9.

4.-7.10.

2.-5.11.

29.11.-2.12.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

6.-9.9.

4.-7.10.

2.-5.11.

29.11.-2.12.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

6.-9.9.

4.-7.10.

2.-5.11.

29.11.-2.12.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

6.-9.9.

4.-7.10.

2.-5.11.

29.11.-2.12.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

20.-23.9.

18.-21.10.

15.-19.11.

13.-16.12.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

10.-17.9.

11.-15.10.

8.-12.11.

6.-10.12.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

10.-14.9.

11.-13.10.

8.-10.11.

6.-8.12.

9.

Lesné traktory - LKT

2

10.-13.9.

8.-11.10.

5.-8.11.

3.-6.12.

Lesné traktory - UKT

2

10.-13.9.

8.-11.10.

5.-8.11.

3.-6.12.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

24.9.

29.10.

19.11.

17.12.

11.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

30.-31.8. 27.-28.9.

21.-22.10.

22.-23.11.

20.-21.12.

12.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

30.-31.8. 27.-28.9.

21.-22.10.

22.-23.11.

20.-21.12.

13.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

30.-31.8. 27.-28.9.

21.-22.10.

22.-23.11.

20.-21.12.

14.

Vývozné súpravy na drevo, Nakladače kontajnerov

2

30.-31.8. 27.-28.9.

21.-22.10.

22.-23.11.

20.-21.12.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy

2

30.-31.8. 27.-28.9.

21.-22.10.

22.-23.11.

20.-21.12.

16.

Viazači bremien

2

30.-31.8. 27.-28.9.

21.-22.10.

22.-23.11.

20.-21.12.

17.

Elektrotechnici - § 21

2

25.-27.8.

29.9.-1.10.

25.-27.10.

24.-26.11.

Elektrotechnici - § 22

2

25.-27.8.

29.9.-1.10.

25.-27.10.

24.-26.11.

Elektrotechnici - § 23

2

25.-27.8.

29.9.-1.10.

25.-27.10.

24.-26.11.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

25.-30.8.

29.9.-4.10.

25.-28.10.

24.-29.11.

18.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

19.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje inšpektorát práce.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.