Aktuálne školenia

30.10.-3.11.2023Obsluha stavebných strojov
3.11.2023Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
6.-10.11.2023Obsluha motorovej reťazovej píly
13.-16.11.2023Obsluha motorových vozíkov
20.-21.11.2023Obsluha zdvíhacích zariadení
20.-21.11.2023Viazač bremien
22.-24.11.2023Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
27.-30.11.2023Obsluha stavebných strojov
1.12.2023Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
4.-8.12.2023Obsluha motorovej reťazovej píly
11.-14.12.2023Obsluha motorových vozíkov
15.12.2023Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
18.-19.12.2023Obsluha zdvíhacích zariadení
18.-19.12.2023Viazač bremien
20.-22.12.2023Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

3

4.-7.9.

2.-5.10.

30.10.-3.11.

27.-30.11.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

3

4.-7.9.

2.-5.10.

30.10.-3.11.

27.-30.11.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

3

4.-7.9.

2.-5.10.

30.10.-3.11.

27.-30.11.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

3

4.-7.9.

2.-5.10.

30.10.-3.11.

27.-30.11.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

3

4.-7.9.

2.-5.10.

30.10.-3.11.

27.-30.11.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

3

4.-7.9.

2.-5.10.

30.10.-3.11.

27.-30.11.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

3

11.-14.9.

16.-19.10.

13.-16.11.

11.-14.12.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

3

18.-22.9.

9.-13.10.

6.-10.11.

4.-8.12.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

3

18.-20.9.

9.-11.10.

6.-8.11.

4.-6.12.

9.

Lesné traktory - LKT

3

8.-11.9.

20.-23.10.

1.-4.12.

15.-18.12.

Lesné traktory - UKT

3

8.-11.9.

20.-23.10.

1.-4.12.

15.-18.12.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

3

8.9.

6.10.

1.12.

15.12.

11.

Vývozné súpravy na drevo

3

30.-31.8.

25.-26.9.

23.-24.10.

20.-21.11.

12.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

3

30.-31.8.

25.-26.9.

23.-24.10.

20.-21.11.

13.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

3
3

30.-31.8.

25.-26.9.

23.-24.10.

20.-21.11.

14.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

3
3

30.-31.8.

25.-26.9.

23.-24.10.

20.-21.11.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače kontajnerov

3

30.-31.8.

25.-26.9.

23.-24.10.

20.-21.11.

16.

Viazači bremien

3

30.-31.8.

25.-26.9.

23.-24.10.

20.-21.11.

17.

Elektrotechnici - § 21

3

23.-25.8.

27.-29.9.

25.-27.10.

22.-24.11.

Elektrotechnici - § 22

3

23.-25.8.

27.-29.9.

25.-27.10.

22.-24.11.

Elektrotechnici - § 23

3

23.-25.8.

27.-29.9.

25.-27.10.

22.-24.11.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

3

23.-30.8.

27.9.-2.10.

25.-30.10.

22.-27.11.

18.

Kuriči - do 100 kW

3

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

3

termín dohodou

19.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

termín dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

3

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

3

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

3

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje oprávnená právnická osoba.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.