Aktuálne školenia

27.-31.12.2021Celozávodná dovolenka
10.-11.1.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
10.-11.1.2022Viazač bremien
12.-14.1.2022Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
17.-20.1.2022Obsluha stavebných strojov
21.1.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
24.-28.1.2022Obsluha motorovej reťazovej píly
31.1.-3.2.2022Obsluha motorových vozíkov
4.2.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
7.-8.2.2022Obsluha zdvíhacích zariadení
7.-8.2.2022Viazač bremien
9.-11.2.2022Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
14.-17.2.2022Obsluha stavebných strojov
18.2.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
21.-25.2.2022Obsluha motorovej reťazovej píly
28.2.-3.3.2022Obsluha motorových vozíkov
4.3.2022Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

17.-20.1.

14.-17.2.

14.-17.3.

19.-22.4.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

17.-20.1.

14.-17.2.

14.-17.3.

19.-22.4.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

17.-20.1.

14.-17.2.

14.-17.3.

19.-22.4.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

17.-20.1.

14.-17.2.

14.-17.3.

19.-22.4.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

17.-20.1.

14.-17.2.

14.-17.3.

19.-22.4.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

17.-20.1.

14.-17.2.

14.-17.3.

19.-22.4.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

31.1.-3.2.

28.2.-3.3.

28.-31.3.

2.-5.5.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

24.-28.1.

21.-25.2.

21.-25.3.

25.-29.4.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

24.-26.1.

21.-23.2.

21.-23.3.

25.-27.4.

9.

Lesné traktory - LKT

2

4.-7.2.

4.-7.3.

18.-21.3.

8.-11.4.

Lesné traktory - UKT

2

4.-7.2.

4.-7.3.

18.-21.3.

8.-11.4.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

21.1.

18.2.

18.3.

14.4.

11.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

10.-11.1.

7.-8.2.

7.-8.3.

6.-7.4.

12.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

10.-11.1.

7.-8.2.

7.-8.3.

6.-7.4.

13.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

10.-11.1.

7.-8.2.

7.-8.3.

6.-7.4.

14.

Vývozné súpravy na drevo, Nakladače kontajnerov

2

10.-11.1.

7.-8.2.

7.-8.3.

6.-7.4.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy

2

10.-11.1.

7.-8.2.

7.-8.3.

6.-7.4.

16.

Viazači bremien

2

10.-11.1.

7.-8.2.

7.-8.3.

6.-7.4.

17.

Elektrotechnici - § 21

2

12.-14.1.

9.-11.2.

9.-11.3.

11.-13.4.

Elektrotechnici - § 22

2

12.-14.1.

9.-11.2.

9.-11.3.

11.-13.4.

Elektrotechnici - § 23

2

12.-14.1.

9.-11.2.

9.-11.3.

11.-13.4.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

12.-17.1.

9.-14.2.

9.-14.3.

11.-14.4.

18.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

19.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje oprávnená právnická osoba.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.