O nás

Vzdelávacie stredisko pre obsluhy strojov a zariadení vzniklo v roku 1991. Odvtedy sme odborne vyškolili viac ako 31 000 účastníkov v základných kurzoch a viac ako 50 000 v ostatných kurzoch a školeniach.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytujeme široké spektrum základných, rozširovacích aj opakovaných školení a kurzov ako aj aktualizačnú odbornú prípravu. Vlastníme oprávnenia pre výchovu a vzdelávanie pre obsluhy stavebných a lesných strojov, technických zariadení zdvíhacích, elektrických, tlakových a plynových, vysokozdvíhacích motorových vozíkov, lešenárov a ďalších. Dlhodobo spolupracujeme s overenými kvalifikovanými školiteľmi, ktorých odborné vedomosti a zručnosti sú zárukou vysokej úrovne vzdelávacieho procesu.

Pri vzájomnej komunikácii so zákazníkom presadzujeme ústretovosť a maximálnu snahu o prispôsobenie sa jeho potrebám, od uchádzačov o zamestnanie, cez živnostníkov, stredných podnikateľov, firmy s celoštátnou pôsobnosťou až po štátne podniky a organizácie. Pravidelná spolupráca s väčšinou z nich je dôkazom ich spokojnosti.

V súčasnosti realizujeme aj rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie RE-PAS v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.