Aktuálne školenia

29.4.-3.5.2024Obsluha motorových vozíkov
6.-7.5.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
6.-7.5.2024Viazač bremien
7.-10.5.2024Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
13.-16.5.2024Obsluha stavebných strojov
17.5.2024Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
20.-24.5.2024Obsluha motorovej reťazovej píly
27.-30.5.2024Obsluha motorových vozíkov
31.5.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
3.-4.6.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
3.-4.6.2024Viazač bremien
5.-7.6.2024Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
10.-13.6.2024Obsluha stavebných strojov
14.6.2024Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
17.-21.6.2024Obsluha motorovej reťazovej píly
24.-27.6.2024Obsluha motorových vozíkov
28.6.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
1.-2.7.2024Obsluha zdvíhacích zariadení
1.-2.7.2024Viazač bremien
2.-4.7.2024Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

3

15.-18.4.

13.-16.5.

10.-13.6.

dohodou

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

3

15.-18.4.

13.-16.5.

10.-13.6.

dohodou

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

3

15.-18.4.

13.-16.5.

10.-13.6.

dohodou

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

3

15.-18.4.

13.-16.5.

10.-13.6.

dohodou

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

3

15.-18.4.

13.-16.5.

10.-13.6.

dohodou

6.

Kompresory, Elektrocentrály

3

15.-18.4.

13.-16.5.

10.-13.6.

dohodou

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

3

29.4.-3.5.

27.-30.5.

24.-27.6.

dohodou

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

3

22.-26.4.

20.-24.5.

17.-21.6.

dohodou

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

3

22.-24.4.

20.-22.5.

17.-19.6.

dohodou

9.

Lesné traktory - LKT

3

19.-22.4.

17.-20.5.

14.-17.6.

dohodou

Lesné traktory - UKT

3

19.-22.4.

17.-20.5.

14.-17.6.

dohodou

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

3

5.4.

17.5.

14.6.

dohodou

11.

Vývozné súpravy na drevo

3

3.-4.4.

6.-7.5.

3.-4.6.

1.-2.7.

12.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

3

3.-4.4.

6.-7.5.

3.-4.6.

1.-2.7.

13.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

3
3

3.-4.4.

6.-7.5.

3.-4.6.

1.-2.7.

14.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

3
3

3.-4.4.

6.-7.5.

3.-4.6.

1.-2.7.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače kontajnerov

3

3.-4.4.

6.-7.5.

3.-4.6.

1.-2.7.

16.

Viazači bremien

3

3.-4.4.

6.-7.5.

3.-4.6.

1.-2.7.

17.

Elektrotechnici - § 21

3

8.-10.4.

7.-10.5.

5.-7.6.

2.-4.7.

Elektrotechnici - § 22

3

8.-10.4.

7.-10.5.

5.-7.6.

2.-4.7.

Elektrotechnici - § 23

3

8.-10.4.

7.-10.5.

5.-7.6.

2.-4.7.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

3

8.-10.4.

7.-10.5.

5.-10.6.

2.-8.7.

18.

Kuriči - do 100 kW

3

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

3

termín dohodou

19.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

termín dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

3

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

3

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

3

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje oprávnená právnická osoba.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.