Certifikáty

Potvrdenie o ohlásení na vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1 alebo 2

 • č. OPPL/8603/2014

Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vydané v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • č. BTS-0043/11

Oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce vydané v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • č. VVZ-0062/11-05.2 revízny technik VTZ elektrických §24
 • č. VVZ-0911/07-05.1 elektrotechnik §21, §22, §23
 • č. VVZ-000141-06-01.2 bezpečnostný technik
 • č. VVZ-000140-06-02.2 obsluha VTZ tlakových
 • č. VVZ-000139-06-03.2 obsluha VTZ zdvíhacích
 • č. VVZ-000138-06-07.1 práca vo výškach
 • č. VVZ-000137-06-06.1 obsluha motorových vozíkov
 • č. VVZ-000136-06-07.2 lešenár
 • č. VVZ-000135-06-08.1 obsluha stavebných strojov
 • č. VVZ-000134-06-03.1 revízny technik VTZ zdvíhacích
 • č. VVZ-000133-06-03.4 viazač bremien
 • č. VVZ-000132-06-01.1 zamestnanci a vedúci zamestnanci
 • č. VVZ-000119-06-10.3 obsluha reťazovej píly pri inej činnosti
 • č. VVZ-000118-06-10.2 obsluha reťazovej píly pri ťažbe
 • č. VVZ-000117-06-10.1 obsluha lesníckych strojov
 • č. VVZ-000099-06-05.1 elektrotechnik §21, §22, §23
 • č. VVZ-000098-06-04.2 obsluha VTZ plynových

Certifikát systému manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2016:

 • TÜV č. Q 0167-5

Certifikát systému manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2009:

 • TÜV č. Q 0167-4
 • TÜV č. Q 0167-3
 • TÜV č. Q 0167-2

Certifikát systému manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2001:

 • TÜV č. Q 0167-1

Potvrdenia o akreditácii pre realizáciu vzdelávacích aktivít vydané v zmysle zákona č. 386/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov:

 • č. 2460/2007/255/1
 • č. 2460/2007/215/1

Potvrdenia o akreditácii pre realizáciu vzdelávacích aktivít vydané v zmysle zákona č. 386/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov:

 • č. 0598/19118/2006/238/1

Oprávnenia na vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce vydané v zmysle zákona č. 95/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • č. 3019/2005-V/04-OZ tlakové zariadenia - obsluha zariadení
 • č. 3018/2005-V/05-OZ zdvíhacie zariadenia - obsluha zariadení
 • č. 3017/2005-V/03 vedúci zamestnanci
 • č. 3016/2005-V/01 bezpečnosť práce a ustanovené prac. podmienky

Oprávnenia na vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce vydané v zmysle zákona č. 174/1968 Zb. v znení neskorších predpisov:

 • č. 2033/2000-V11 vstreľovači
 • č. 1966/2000-V15-LS obsluha lesníckych strojov
 • č. 1965/2000-V14 obsluha poľnohospodárskych strojov
 • č. 1329/98-V07 tlakové zariadenie - obsluha zariadení
 • č. 528/97-V10 lešenári
 • č. 356/96-V05 zdvíhacie zariadenie - obsluha zariadení
 • č. 355/96-V03 vedúci zamestnanci
 • č. 354/96-V01 bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky
 • č. 258/96-V04 plynové zariadenie - obsluha zariadení
 • č. 154/96-V06 odborná spôsobilosť elektrotechnikov - elektrotechnik - samostatný elektrotechnik - elektrotechnik na riadenie činnosti
 • č. 032/96-V15 obsluha lesníckych strojov - motorových píl
 • č. 031/96-V13 obsluha motorových vozíkov
 • č. 030/96-V12 obsluha stavebných strojov

Kredity pre realizáciu rekvalifikačných aktivít vydané v zmysle vyhl. č. 51/1991 Zb. v znení neskorších predpisov:

 • rozšírenie pre č. 0598 zo 7.2.1994
 • rozšírenie pre č. 0598 z 21.9.1992
 • č. 0598 z 13.12.1991